Joyzine – 4/5 (SE)

”Refrängen är simpel men så rätt och sångaren lyckas få in alla världens känslor i sin röst. Det är årets demolåt alla kategorier och den tål repeatknappen”.