Joyzine – 4/5 (SE)

”Martin Prahl låter rösten stå i centrum och hittar förvånansvärt lätt fram till de riktigt vassa melodierna. Det hörs att det här inte är något hafsverk”.