Sonic – 7/10 (SE)

”En uppriktighet och självkänsla som är remarkabel”.